Sunday, February 21, 2010

Hari Pengada BA...


Ooo...oo..BA dah nambah umur tahun tu...hee...heee...lemai tu tadi bala kami sabilik ka bisi ditu serumpu makai lemai dikena nanda ka umur BA ti udah niki ka 32 tahun.

Kiruh amat sida Rin, Wedy, Boji enggau indai besedia ka pemakai di rumah kuarters kami duai Rin ditu. BA enda ulih nulong maioh laban ti gagau ka program YAB Perdana Menteri ti ka datai ke rumah Kemidan Jaya pagila.

BA & Rin

potong kek...

BA enggau indai & apai


gambar bala maioh

Lemai tu kami bisi kek dibeli ulih Rin...terima kasih laban udah kiruh nyedia ka kek nya. Bendar amat bala kami posing sebelah kek nya...Oh ya...ini saduai aki mega bisi dikangau sama makai enggau kami lemai nya.

Nama pengawa Bnjy maia nya?? Ia dikurung kami dalam sangkar ia enggai ka ngachau bala kami benong makai...nemu ga ia mereti enda bemunyi dalam sangkar merati ka ulah bala kami dia. Alit ati ia meda bala tak rami endar lemai tu.

Terima kasih ka Rin,Boji,Wedy,cigu bio enggau ms rachel serta indai saduai apai ti udah ngator pengawa makai lemai tu tadi. Thank you.

Reward Yourself
Astana Pengerindu Astana Kitai

No comments:

Post a Comment

Nuan Temuai Ti Ka:

Free Website Counter
Free Website Counter Blogarama - The Blog Directory Blogarama - The Blog Directory

Aram bejalai enggau BA

Snap Shots

Get Free Shots from Snap.com

Ruai Artis / Selebriti/Informasi/Berita

LinkWithin

Blog Widget by LinkWithin