Sunday, October 15, 2006

Gambar Kalia

Duduk ba moa ari kiba: Johnny Baba, Mereta, Franko Bunggang, Julia Lamah, Niang Mary Jata, Jennifer Mira
Duduk ba tengah: Niang Selah Isa (mangku Franko)
Bediri ari kiba: Niang Uchau Dabong, Niang Sambong
Gambar tu diambi ba Sibu taun 1962
Astana Pengerindu Astana Kitai

Nuan Temuai Ti Ka:

Free Website Counter
Free Website Counter Blogarama - The Blog Directory Blogarama - The Blog Directory

Aram bejalai enggau BA

Snap Shots

Get Free Shots from Snap.com

Ruai Artis / Selebriti/Informasi/Berita

LinkWithin

Blog Widget by LinkWithin